• Gustav Johannsen-Skolen
 • Eckenerstrasse 9, D-24939 Flensburg
 • 0049 461 587170
 • [email protected]

Gustav Johannsen-Skolen, Flensborg

svig.

Pædagogiske principper

Skolens målsætning

Gustav Johannsen-Skolens værdigrundlag:
 
Gustav Johannsen-Skolen er en blandt mange skoler ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig
og dermed en aktiv og integreret del af det danske mindretal.
Skolens kultur bygger på faglighed, fællesskab, differentiering og ligeværdighed,
hvor grundlæggende menneskelige værdier som tolerance, åbenhed, og respekt for hinanden
og fællesskabet skaber mulighed for trivsel, tryghed og læring.
 
Profil:
 
Gustav Johannsen-Skolen er således en skole, der arbejder for:
                                                                        
At skabe rammer for elevernes læring og personlige dannelse under hensyntagen til individuelle forudsætninger:
 
 • ved en undervisning, der er præget af faglighed og engagement, og     
 • som tager hensyn til den enkelte elevs stærke og svage sider
 • ved at eleverne udvikler sig og lærer i fællesskab med andre og ved egen fordybelse og indsats
 • ved at sætte fokus på sprog- og læseindlæring i begynderundervisningen og på den faglige læsning på mellemtrinnet og i overbygningen
 • ved at undervisningen i perioder tilrettelægges som tværfaglige forløb
 • ved at inddrage it i undervisningen
  
At udvikle et socialt miljø:
 
 • hvor elever, lærere og skolens øvrige personale omgås i gensidig respekt
 • hvor der udvises ansvar for hinanden og fællesskabet
 • hvor der er forståelse for andre mennesker og deres forskelligheder
 At udvikle ansvar over for miljøet:
 
 • ved at inddrage miljøspørgsmål i skolens hverdag og i undervisningen, hvor det er relevant
 
At give eleverne mulighed for at udtrykke sig musisk-kreativt
 
At samarbejdet mellem hjem og skole:
 
 • er tillidsfuldt, forpligtende og gensidigt til gavn for det enkelte barn/elev

 

Sidst ændret af KB den 12-03-2012

 
SkoleIntra © itslearning 2001-15