• Gustav Johannsen-Skolen
 • Eckenerstrasse 9, D-24939 Flensburg
 • 0049 461 587170
 • [email protected]

Gustav Johannsen-Skolen, Flensborg

svig.

Gustav Johannsen Skolen                                                          Eckenerstrasse 9               
Dansk Fællesskole                                                                    24939 Flensborg
Skolevejledningen                                                                    Telefon +49-461-587170

Struktur for vejledningen på Gustav Johannsen Skolen

 
Generelt:
 • Skolevejlederen deltager i karaktermøderne fra 8.-10. årgang
 • Skolevejlederen deltager i alle forældremøderne fra 7.-10. årgang
 • Skolevejlederen afholder jævnligt møder med ledelsen og årgangslærerne
 • Skolevejlederen sætter sig ind i Gemeinschaftsschulverordnung mht. karakter og oprykning samt eksamen.
 • Skolevejlederen arbejder sammen med klasselærerne og informerer.
 
7. årgang:
 • Skolevejlederen besøger 7. årgang i starten af skoleåret.
 • Skolevejlederen præsenterer sig selv til forældremødet i F7.
 
8. årgang
1. semester
 • Forældremøde, briefing omkring praktikken i 2.semester.
 • Eleverne lærer at skrive CV og ansøgning i tyskundervisningen.
 • Eleverne skal sørge for at opsøge skolevejlederen mht. praktikplads.
 
2. semester
 • Gennemgang af regler omkring adfærd, sygemelding, evt. kontakt hvis der skulle opstå konfliktsituationer i praktikperioden.
 • 14 dages praktikophold, som regel 1-2 uger efter påskeferien.
 • Skolevejlederen besøger praktikant og praktikstedet. Ved større afstand til praktikstedet, kontaktes praktikstedet telefonisk.
 • Efter praktikophold evaluering på klassen, derefter tilbud om individuelle samtaler.
 • Praktikbeskrivelse/opgave i dansk afleveres.
 • I april måned information om praktikperioden i 9. klasse (som regel umiddelbart efter efterårsferien).
 • Besøg på BerufsInformationsZentrum (BIZ), som regel i maj måned.
 
 
9. årgang
1. semester
 • Forældremøde: skolevejlederen informerer i samarbejde med Agentur für Arbeit (BIZ) om tidspunkter for at søge om videre skolegang og uddannelsesplads.
 • Skolelederen informerer grundigt omkring oprykningskrav til F10.
 • Orientering om efterskoleophold og 14 dages gratis efterskoleophold
 • Mulighed for at besøge efterskolernes infodag her i Sydslesvig (gæster fra skoler i DK informerer).
 • Praktikperiode 2. finder sted umiddelbart efter efterårsferien
 • Aflevering af en ”Praktikumsbericht” i faget tysk.
 
2. semester
 • Mulighed for individuelle samtaler efter behov for elever (og forældre), der skal op til hovedskolens afgangsprøve/eksamen.
 • Mulighed for interesserede elever at tage på et 14 dages gratis efterskoleophold i Danmark eller i frivillig praktik.
 • Jævnligt samtaler med elever der forventer at afslutte med Hovedskolens afgangsprøve.
 
10. årgang
1.semester
 • Eleverne informeres om de fremtidsperspektiver der vil være for den enkelte mht. videre skolegang, uddannelsesplads etc.
 • Forældre- og elevmøde: Information omkring uddannelsesmuligheder efter F10 i samarbejde med Agentur für Arbeit/BIZ, information fra Duborg Skolen og Regionales Bildungs Zentrum (RBZ) i Flensborg samt information omkring oprykningskrav til gymnasiet.
 
2.semester
 • Samtaler med realskoleelever, forældre og klasselærere, især for de elever, der evt. ikke vil klare realskolens afgangsprøve. Agentur für Arbeit/BIZ inddrages, hvis det ønskes.
 
Vi forsøger at vejlede og følge eleverne hele vejen igennem, indtil de forlader Gustav Johannsen Skolen.
 
 
Med venlig hilsen
Jostein Jorde & Monica Eichhorn