• Gustav Johannsen-Skolen
  • Eckenerstrasse 9, D-24939 Flensburg
  • 0049 461 587170
  • [email protected]

Gustav Johannsen-Skolen, Flensborg

svig.

Skolens personale

photo
Navn: Kjeld Bonato
Initialer: KB
Stilling: viceskoleinspektør