• Gustav Johannsen-Skolen
  • Eckenerstrasse 9, D-24939 Flensburg
  • 0049 461 587170
  • [email protected]

Gustav Johannsen-Skolen, Flensborg

svig.

 
 
Gustav Johannsen - Skolen
Eckenerstr. 9, D-24939 Flensborg
tlf. 58717-0; telefax 58717-20
E-mail adresse: [email protected]   
       
 
Kontoret: Jette Blunck
åbent mandag - fredag i skoletiden
 
Skoleinspektør: Ole J. Uth
Viceskoleinspektør: Kjeld Bonato
Pedel: Michael Arp