Klasseforældrerådets rolle på Gustav Johannsen-skolen
 
SR ønsker et forældreråd i hver klasse:
Fra 1-6. klasse bestående min. 2 forældre
Fra 7. klasse og opefter min. 1 forældre
 
Dette vil lette organisering af fælles aktiviteter, idet de kan være et bindeled mellem SR og klasserne.
 
                  Forældrerådet kan også være bindeled for forældrene til Samarbejdsrådet (SR)
 
Lærerne kan bruge forældrerådet:
 
Bakke op omkring lærerstyrede aktiviteter på klassen samt være bindeled til
lærerne under forældrestyrede aktiviteter på klassen
 
Ved konflikter i klassen og på tværs af klasserne evt. med inddragelse af socialmedarbejderen
 
Fælles løsninger af problemstillinger på klassen
 
Forældrene kan bruge forældrerådet:
 
                      Opfordring til fælles klasse aktiviteter
                      Styrke trivsel og samvær i klassen.
 
Problemer/konflikter mellem elever og konkrete lærer er ikke en opgave for forældrerådet, men løses i samarbejde med skolelederen og de indblandede parter.
 
Valg til forældrerepræsentant foregår ved det årlige forældremøde i hver enkelt klasse, forældrene vælger repræsentanterne.
 
SR foreslår at man sidder der i 2 år. Forældrerepræsentanten skal af klasselæreren informeres om rollen som forældrerepræsentant.
 
Vedtaget af SR og PR april 2013.